Avís legal
1. Dades legals

Reactiva Internet, SC (Central Code)
C. Segrell, 272 - A. Correus 176
08.529 - Muntanyola
J65935041
info@classificats.net


Acceptació de les condicions d'ús

Les condicions i termes establerts en aquest document són aplicables a l'ús del lloc web.

Qualsevol usuari que faci servir la web accepta sense modificacions les condicions i termes determinats a continuació.

Les modificacions o canvis que en el futur puguin afectar el servei que aquest lloc web ofereix, poden implicar també la modificació de les presents condicions d'ús.

És responsabilitat de l'usuari de mantenir-se informat dels canvis que puguin esdevenir-se.

Si l'usuari no accepta les presents condicions d'ús, tampoc no pot beneficiar-se d'aquest servei.Condicions Generals

Els drets de propietat intel·lectual, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de RI.

RI es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'us amb la finalitat d'adaptar-les a la legislació vigent, les novetats jurídiques o les practiques habituals del mercat.

L'usuari s'obliga a no utilitzar aquesta web per a activitats contraries a la llei. També s'obliga a no publicar comentaris o anuncis utilitzant una identitat falsa o ha ocultar l'origen dels anuncis i/o missatges. RI es reserva el dret de no publicar els anuncis i/o missatges que no respectin aquestes condicions.

RI no es compromet a que el portal estigui operatiu en tot moment, no essent responsable d'errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions que obliguin ha aturar momentàniament el servei.

RI no es fa responsable del contingut de les pàgines de tercers enllaçades des del seu portal, no obstant revisarà i eliminarà aquelles que atemptin contra la legalitat vigent o tinguin caràcter ofensiu.

RI no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi. Tot i que es compromet a vetllar per evitar-ho en tot el possible, tenint present que a Internet la seguretat total no existeix.

RI es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Vic els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

RI es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Amb la utilització dels serveis oferts per Classificats.net, l'usuari manifesta l'acceptació d'aquestes condicions.Ús de Classificats.net

Amb l'únic fi d'oferir un bon servei als usuaris Classificats.net estableix unes condicions d'ús del seu lloc web. Aquestes condicions concerneixen, per exemple, la llargària del missatge, la durada de l'anunci, la inclusió d'imatges i, en general, la interacció de l'usuari amb el lloc web.

Classificats.net no es fa responsable del fet que, en determinades circumstàncies, la informació subministrada pels usuaris s'esborri o sigui afectada per un error en el procés d'emmagatzematge.

L'ús del lloc web és totalment prohibit als menors de 14 anys.

L'usuari s'ha d'anunciar a l'àrea o categoria pertinent i en cap cas no pot cometre cap dels actes següents:

- Vulnerar les lleis, ni les nostres regles o la nostra política de continguts prohibits.
- Manifestar falsedats o induir a error.
- Vulnerar els drets de tercers.
- Distribuir o allotjar comunicacions no sol•licitades (“spam”), cartes en cadena o piràmides lucratives.
- Distribuir virus o cap mena de tecnologia que puguin causar danys a Classificats.net o als béns i interessos dels usuaris.
- Imposar una càrrega d'utilització poc raonable a la infrastructura de Classificats.net o interferir-ne el correcte funcionament.
- Copiar, modificar, processar o distribuir continguts d'altri.
- Emmagatzemar o aplegar informació o dades personals de tercers, incloent-hi les adreces de correu electrònic, sense llur consentiment.
- Esquivar, evitar o ignorar les mesures disposades per a impedir o restringir l'accés a la web.
- És totalment prohibit d'abusar del servei de Classificats.net publicant-hi reiteradament un mateix anunci o anuncis similars.Activitats no permeses i continguts prohibits

Per a poder oferir un bon servei adequat a les necessitats dels usuaris són imprescindibles unes regles d'ús que protegeixin l'usuari d'aquest servei.

És totalment prohibit de publicar un anunci a Classificats.net, o d'enviar un missatge als altres usuaris del servei, emparant-se d'una direcció electrònica o del recurs identificatiu que sigui, si la informació que conté:

- Concerneix dades de contacte d'algú contra la seva voluntat expressa.
- És falsa, difamatòria, insultant, immoral, obscena, pornogràfica o inadmissible, en termes legals.
- És il•legal o incita a la violència o a qualsevol mena de conducta criminal.
- Revela afers privats o viola els drets humans en qüestions de privaticitat i de publicitat.
- Conté virus o qualsevol alta característica contaminant o destructiva, o interfereix, o pot interferir, el correcte funcionament del lloc web o l'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web.
- Publica informació ja subministrada per un altre usuari.
- Suplanta la personalitat de cap dels membres de l'equip del Classificats.net
- Incita a violar les condicions i termes de funcionament del web.
- Infringeix la propietat intel•lectual o industrial o cap dret de tercers.
- Ofereix productes o serveis la venda, distribució o divulgació dels quals són regulades (per exemple, la venda de valors).
- Posa a la venda productes falsificats, drogues (il•legals o sota prescripció mèdica), equips farmacèutics, armes de foc o de la mena que sigui, alcohol, material perillós de tota mena, restes humanes.Anuncis de venda d'animals a Catalunya

A Catalunya està prohibit publicar anuncis de venda d'animals si no inclouen el nº de Nucli Zoològic. Classificats.net esborrarà tots els anuncis d'aquest tipus que no incloguin el nº de Nucli Zoologic i avisarà a l'usuari que l'hagi publicatAnuncis d'allotjaments turístics a Catalunya

A Catalunya està prohibit publicar anuncis de lloguers d'habitatges turístics, cases rurals, hotels, hostals, etc. que no continguin el nº de permís corresponent de la Generalitat. Classificats.net esborrarà els anuncis que no incloguin aquest número.Utilització abusiva de Classificats.net

Classificats.net pot limitar o finalitzar els serveis oferts, eliminar-ne els continguts allotjats i adoptar mesures tècniques i legals per foragitar de la web els usuaris que causin entrebancs o actuïn contràriament a l'esperit o a la forma de les nostres polítiques, i això amb independència de qualsevol pagament estipulat en concepte d'ús de la web o de qualssevol serveis complementaris.

Classificats.net no accepta cap mena de responsabilitat per l'ús no autoritzat o il•legal del servei que puguin fer-ne els usuaris, i això amb independència de la potestat de privar-los d'accedir-hi o no.Responsabilitat

Classificats.net no es fa responsable de cap cost, despesa o dany derivats de l'ús d'aquest lloc web o de la informació que s'hi contingui o que s'hi relacioni. Això inclou, sense limitar-s'hi, tota mena de danys: directes, indirectes o emergents, el lucre cessant (incloses la pèrdua de dades, la interrupció del negoci o del servei o la pèrdua de beneficis), i tant si n'és la causa una demanda basada en un contracte, o una negligència de l'ordre que sigui, com si Classificats.net ha estat advertida de la possibilitat d'aquests danys.Indemnització

Els usuaris mantindran per tant indemne a Classificats.net, els seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.Protecció de dades personals

D'acord a la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que RI a través de les webs Zona b2b i Classificats.net assegura la confidencialitat de les dades aportades, i garantitza que en cap cas seran cedides o venudes a terceres empreses alienes.

RI té registrat el fitxer a l'Agència Española de Protecció de Dades (Central Code).

RI es compromet a:
- No cedir les dades personals
- No vendre les dades personals
- No enviar publicitat de terceres empreses

RI pot enviar:
- Butlletí de novetats al portal

Obligacions de l'usuari:
- L'usuari és el responsable de mantenir la seva informació actualitzada i que les dades siguin reals.

La base de dades está allotjada en un centre de dades situat a l'estat espanyol i compleix amb les normes de seguretat necessàries per garantir la seguretat. El sistema disposa dels tallafocs necessàries i la programació de la web es revisada permanentment per millorar la seguretat de les dades. De totes formes, la protecció total contra atacs a Internet és impossible.

Es guarda la IP d'accés per protegir els usuaris per mal ús de la web, suplantacions d'identitat i altre delictes. Aquesta informació només es facilita sota peticions judicials o requeriment policial.Currículum

El currículum de l'usuari no és públic, i no es guarda en cap base de dades.

El document pdf del curriculum de l'usuari es guarda en un espai segur del servidor per a ser enviat a les empreses que publiquen les ofertes i a les quals l'usuari entrega voluntariament el seu CV a través dels formularis preparats a la web.

Quan l'usuari(candidat) envia el formulari d'inscripció a una oferta de treball està entregant les seves dades personals a l'empresa que publica l'oferta de treball, quedant RI excempta de qualsevol responsabilitat de l'ús que aquesta tercera empresa faci de les dades personals de l'usuari (candidat).

Qualsevol informació personal que es pugui demanar durant el procés d'inscripció a les ofertes laborals no serà objecte de cap tractament per crear perfils comercials. S'entreguen de forma automàtica a l'empresa que publica l'oferta i no quedarà guardada en cap base de dades vinculada a l'usuari. Aquesta informació pot ser guardada temporalment i per raons técniques a una base de dades fins a ser entregada de forma automàtica a l'empresa, pero no serà objecte de tractament informàtic o comercial.

RI no fa perfils d'usuaris amb les dades dels usuaris

Classificats.net intentarà, amb la limitació de mitjans i autoritat que disposa, comprobar que l'empresa, establiment o particular que publica una oferta de treball no està suplantant la identitat d'un tercer. També intentarà comprobar que l'oferta no és falsa. No obstant, malgrat alguna oferta de treball irregular fos publicada la retirarà tan aviat com tingui conèixement. També bloquejarà l'accés a l'usuari que l'ha publicat i esborrarà totes les entregues de currículums que encara estiguin pendents de ser enviades a l'oferta.Formularis de contacte

Classificats.net no guarda de forma permanent la informació que s'envia als anunciants a través dels formularis de resposta, no obstant, temporalment pot guardar aquesta informació enviada pels formularis per realitzar controls de seguretat per intentar vigilar i protegir als usuaris i el servei d'atacs i intents d'engany. El procés es realitza de forma automàtica però en ocasions pot fer-se de forma manual. Qualsevol informació recollida a través d'aquests formularis serà eliminada totalment un cop passats els controls automàtics o revisió manual si cal. En cap cas es guarda de forma permanent. No es fa perfil d'usuari. No s'utilitza de cap forma. No es cedeix. No es comparteix.Sense garanties

Classificats.net posa a disposició aquest lloc web tal com es presenta , amb la informació que conté o pugui contenir, sense manifestacions ni garanties de cap ordre, ni implícites ni explícites.

En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, Classificats.net és exonerada de tota mena de garanties, explícites o implícites, incloent-hi, però no limitant-s'hi, les garanties de comercialitat i d'idoneïtat a un fi determinat.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat i tot el risc en l'ús d'aquest servei i de la informació que s'hi conté. Classificats.net no ofereix garanties quant a precisió, fiabilitat, idoneïtat o compleció de la informació publicada en aquest lloc web.

L'usuari ha de guardar, així mateix, una còpia de la informació que subministri a Classificats.net, que tampoc no és responsable del cost derivat de la modificació de la informació subministrada.

Classificats.net no garanteix l'accés continu i ininterromput a aquest lloc web, ni que aquest sigui lliure d'errors.Pagament de fotos que es publiquen junt als anuncis classificats

Classificats.net ofereix la possibilitat opcional de destacar anuncis amb una foto. Aquest servei és de pagament i els preus estan detallats a les mateixes pàgines on es publiquen les fotos.

El pagament es pot realitzar mitjançant un sms. Aquest servei el gestiona una tercera empresa i les seves dades legals i de contacte figuren a la pàgina on es publiquen les fotos, junt a les instruccions de pagament. L'usuari accepta enviar les seves dades a aquesta empresa. Classificats.net no gestiona aquest servei i qualsevol reclamació s'haurà de dirigir a aquesta empresa que gestiona el servei de pagament per sms. Tot i no tenir cap responsabilitat, Classificats.net ajudarà als usuaris en qualsevol reclamació relacionada amb el pagament dels nostres serveis i que es vulgui fer arribar a l'empresa que gestiona el pagament per sms.

El pagament també es pot realitzar per PayPal i els preus estan detallats a la pàgina on es publiquen les fotos i també es detallen les instruccions. Tot el servei de pagament per PayPal el gestiona l'empresa PayPal i Classificats.net no té accés a cap informació de pagament de l'usuari. La comunicació del pagament es realitza de forma automàtica entre PayPal i Classificats.net sense facilitar cap informació personal ni nº de targetes.

Si el procés de pagament automàtic fallés, Classificats.net haurà d'entregar els codis per publicar fotos (adquirits per l'usuari) de forma manual. Això ho farà tan aviat com tingui conèixement i dins de l'horari laboral de dilluns a divendres no festius o vacances.Informació emmagatzemada

Aquesta web només guarda la informació que els seus usuaris fan arribar a través dels formularis acceptats expressament. Tanmateix l'usuari té accés total a la mateixa a través de la zona privada. Aquesta informació és utilitzada únicament per oferir el servei propi de la web. Així mateix, el correu electrònic també és utilitzat per enviar el butlletí de novetats a la web.Butlletins

Es possible que Classificats.net envïi als usuaris registrats un butlletí amb informació de les novetats a la web de classificats.net (canvis, novetats, anuncis o ofertes de treball) o bé novetats a la web de la mateixa empresa propostes.com. Al correu es facilitarà informació per donar-se de baixa totalment o bé limitar la recepció dels correus. Aquest butlletí no contindrà publicitat de terceres empreses.Dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L'usuari podrà exercir els seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, ens els termes i condicions previstes a la LOPD dirigint-se a l'adreça de correu electrònic info@classificats.net o bé per correu postal a Reactiva Internet, SC amb domicili a Muntanyola, C. Segrell apartat 176 (Barcelona)

Però l'usuari pot esborrar totes les seves dades personals des de la seva Zona Privada al portal, eliminant tota la informació que pugui disposar RI. No obstant, es mantidrà el registre d'activitat on figura la IP i dades publicades als anuncis per si hi ha futures reclamacions judicials.Informació sobre Cookies

Classificats.net utilitza Cookies per guardar un número de sessió vàlid per 30 minuts i que permet accedir a la Zona Privada per administrar els anuncis pròpis.

El portal inclou publicitat de publicitat de Google Adsense que pot utilitzar cookies per gestionar el seu servei, pero RI no en té cap accés ni és responsable.

Aquesta web utilitza sistemes d'anàlisi i mesurament de visites, trànsit i navegació proveïts per tercers. Entre aquests, empra Google Analytics, de Google, Inc, que utililza una galeta que recull la seva adreça IP i ús de la web. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc que, d'acord amb els termes del servei (disponibles a http://www.google.com/intl/es/analytics/tos.html), farà servir aquesta informació amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l'activitat de la mateixa així com d'Internet. Google afirma podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google, i que no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. En utilitzar aquest lloc web, l'USUARI consent el tractament d'aquestes dades per Google en la forma i per als fins assenyalats.

Tota la informació sobre les nostres cookies i cookies de tercers que utilitzem, motius, ús que en fem i raons es pot trobar a http://www.reactivainternet.com/cookies.phpVeracitat dades

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si calgués. Classificats.net no es responsabilitza de l'existència d'anuncis falsejats, tot i que en tenir coneixement procedirà a l'eliminació inmediata i a la cancel.lació de l'accés a l'autor.Responsabilitat i delictes

En cas de produïr-se qualsevol delicte en aquesta web i en cas de ser requerit per qualsevol cos de seguretat o per ordre judicial, Classificats.net falicitarà tota la informació de que disposi i col.laborarà en tot moment amb la justicia.


Legislació Aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de Classificats.net i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, Classificats.net i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic (Espanya).
X Utilitzem cookies, tant pròpies com de tercers per oferir els nostres serveis i mostrar publicitat adaptada.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació
2004-2016 Reactiva Internet - Tots els drets reservats Publicar oferta de treball Publicar anunci Recordar contrasenya

Atenció a l'usuari Recomanar-nos Avís legal Ús de cookies Anuncios (esp) Anuncis (cat) Versió mòbil

A Classificats.net trobaràs anuncis gratuïts per comprar, vendre, oferir i demanar el que et calgui. També podràs fer amics, trobar parella o buscar i demanar contactes sexuals esporàdics. També trobaràs una completa borsa de treball amb ofertes laborals.